Informujemy, że Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność organizuje wyjazd do swoich członków na obchody 35-rocznicy powstania Związku do Gdańska. Wyjazd odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu już teraz. Koszt całego wyjazdu to 140 złotych, połowę tej kwoty swoim członkom refunduje Komisja Międzyzakładowa.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy zapisie decyduje zasada kto pierwszy ten lepszy!!!!

Zgłoszenia w biurze KM NSZZ Solidarność od dziś pod nr telefonu 565- 29-55, lub adresem meilowym pszymanski@pulawy. com W zgłoszeniu należy podać oprócz imienia i nazwiska swój nr PESEL i nr telefonu.