NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Puławy powoli staje się jednością. Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, jednym z nich są z całą pewnością wspólne wybory do Rady Nadzorczej Grupy. Z inicjatywy Organizacji Zakładowej, którą kieruję, zaproponowaliśmy wszystkim działającym w spółkach Grupy porozumienia o współpracy. Nasza propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, okazuje się, że jest ogromna potrzeba rozmowy, ale przede wszystkim współdziałania i współrozwiązywania problemów. Nasze Załogi są częścią jednego organizmu, nasze losy są ściśle powiązane, a synergia naszych działań może tylko korzystnie wpłynąć na sytuację pracowników. Jako odpowiedzialni związkowcy widzimy też korzyści dla funkcjonowania Grupy jako całości. Puławy mają bardzo złe doświadczenia dotyczące quasi-konsolidacji, której efektem jest tylko chaos i degeneracja, dlatego bogatsi o doświadczenia chcemy unikać błędów. Próba podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego jest ogromnym wyzwaniem, ale też koniecznością naszych czasów. Zawsze pierwszy krok jest najtrudniejszy, a myśmy go zrobili – teraz będzie łatwiej.

                                                                                                                                                                                                                            Piotr Śliwa,

                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący NSZZ „Solidarność”