1 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających
w Zakładach Azotowych ?Puławy? SA. Tematem spotkania były:

Inicjatywa wpisania Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Negocjacje umowy społecznej ? przygotowanie stanowiska na spotkanie, które odbędzie się 2 lipca 2013 roku.

Podwyżki wynagrodzeń pracowników Zakładów Azotowych ?Puławy? SA

Ad. 1

Wpisanie Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego zdaniem zebranych stanowiłoby skutecznie zabezpieczenie Grupy przed wrogim przejęciem.

Roman Góra – wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność zaproponował przygotowanie petycji do Prezesa Rady Ministrów o wpisanie Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Propozycję poparł Marek Maraszek, wiceprzewodniczący MZZP ZA ?Puławy? SA. Przewodniczący ZZIT Tadeusz Darczuk zaproponował zwrócenie się o poparcie tej inicjatywy do organizacji związkowych z pozostałych przedsiębiorstw Grupy. Skonsultowano telefonicznie ten projekt z niektórymi przedstawicielami organizacji związkowych Grupy Azoty.

Ustalono, że treść petycji o wpisanie Grupy Azoty na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego przyjęta zostanie przez wszystkie organizacje związkowe działające w Grupie Azoty. Następnie organizacje związkowe zwrócą się o jej poparcie do właściwych samorządów, polityków oraz członków lokalnych społeczności.

Ad. 2

Na spotkaniu z przedstawicielami Grupy Azoty w sprawie negocjacji Porozumienia – Umowy społecznej, które ma mieć miejsce 2 lipca 2014 roku, organizacje związkowe będą broniły stanowiska przedstawionego w piśmie z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Ad. 3

Postanowiono przygotować pismo do Zarządu Zakładów Azotowych ?Puławy? SA w sprawie podwyżek wynagrodzeń spółki.

Źródło. zzprc.pulawy.pl