Tradycyjnie, w trzecią niedzielę lipca, odbyły się uroczystości rocznicowe w Lubelskiej Lokomotywowni.  Związkowcy, parlamentarzyści i samorządowcy modlili się w intencji uczestników lubelskich strajków z 1980 r. Polowej mszy św. przewodniczył ks. biskup Ryszard Karpiński, który wspominał wydarzenia sprzed 34 laty.

Był barwny korowód złożony z pocztów sztandarowych zakładów z Lubelszczyzny, w tym naszych Zakładów. Na obchodach obecny był także Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz, który podkreślił, że gdyby nie było wydarzeń Lubelskiego Lipca nie byłoby późniejszych wydarzeń w sierpniu na Wybrzeżu.

Komisję Międzyzakładową reprezentowali kol. Andrzej Jacyna, kol. Piotr Śliwa a także poczet sztandarowy w składzie.  kol. Paweł Baćkowski, kol. Teresa Jezierska i kol. Joanna Filipek