Trwa Zjazd Krajowy NSZZ Solidarność w Bielsku Białej. Poniżej kilka zdjęć od Przewodniczego naszej Komisji Andrzeja Jacyny, który jest delegatem na zjazd.

Trwają wystąpienia zaproszonych na KZD gości.Są m.in., Iwona Hickiewicz ? Główny Inspektor Pracy, Jacek Krywult ? prezydent Bielska-Białej, Jaan Wienen z MKZZ, Bernadette Segol z EKZZ, Bertho Pronk ? EZA, Terie Olsson ? ELO, Jan Guz, szef OPZZ, Tadeusz Chwałka z Forum ZZ.

Główny Inspektor Pracy zwróciła uwagę, że na 1100 kontroli w zeszłym roku przeprowadzonych przez inspektorów PIP, ponad połowa wniosków została zgłoszona przez organizacje związkowe “Solidarności”. Wiekszośc z nich dotyczyła niewypłacania wynagrodzenia,łamania przepisów o czasie pracy i zatrudnieniu oraz przepisów BHP. Luki prawne związane z pracą tymczasową spowodowały, że Inspekcja złożyła wniosek do ministra pracy o nowelizację ustawy o zatrudnieniu. Główna Inspektor Pracy podziękowała “Solidarności” za liczne działania wspierające działalność PIP.

Szefowie OPZZ oraz Forum ZZ podkreślali konieczność dalszej współpracy między największymi centralami zwiazkowymi, szczególnie w kwestii dialogu społecznego. – Od naszej aktywności zależy przyszłość Polski i polskich pracownikow – powtarzał Jan Guz.