Liczba emigrantów ciągle rośnie ? podaje ?Rzeczpospolita?. W końcu 2012 roku aż 2,13 mln Polaków przebywało za granicą. To o 70 tys. więcej niż w 2011 r. i 130 tys. więcej niż w 2010 r.Pośród nich jest aż 1,6 mln rezydentów, czyli takich, którzy przebywają za granicą ponad rok.
Polacy mieli wracać do kraju. A jednak wciąż uciekają. Zbliżamy się do rekordowej liczby 2,27 mln. emigrantów w 2007 roku.

Jest to fatalna informacja zwłaszcza w kontekście kurczenia się potencjalnej grupy wyjeżdżających. Mnóstwo młodych ludzi już wyjechało i jeśli to robią następni, oznacza to, że coraz więcej z nich nie może sobie znaleźć miejsca w kraju. W 2013 roku liczba zgonów może aż o 40 tys. przekroczyć liczbę urodzonych dzieci. Tylko w pierwszym półroczu urodziło się o 9 tys. mniej niż przed rokiem dzieci (183 tys.), a zmarło 202 tys. Polaków (o 7,6 tys. więcej).

Natomiast wśród emigrantów ponad 1,4 mln ma 39 lat lub mniej, w tym jest 226 tys. dzieci do 15. roku życia.

Zdaniem gazety GUS nie publikuje tych dramatycznych danych ze względu na sytuację polityczną. Chodzi o to, by nie zaszkodzić Platformie Obywatelskiej przed referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Warszawy. Do tej pory GUS publikował te dane już pięć razy i tylko raz zdarzyło się, by było to później niż we wrześniu. Tym razem GUS będzie publikować te dane 18 października.