W piątek odbyło się spotkanie Zarządu naszej Spółki z przedstawicielami organizacji związkowych Grupy Azoty Puławy. Podczas wyczerpujących agendę ustaleń dominowały tematy dotyczące  płac, inwestycji i bezpieczeństwa pracowników.

Spotkanie rozpoczęło się od zagadnień związanych z nowymi inwestycjami Grupy Azoty Puławy ze szczególnym uwzględnieniem Elektrowni Puławy i wytwórni Kwasu Azotowego. Dodatkowe informacje o projekcie Elektrownia Puławy przekazali przedstawiciele Pionu Energetycznego. Natomiast w przypadku wytwórni Kwasu Azotowego przekazano informację, że prace inwestycyjne potrwają do 2021 roku. W tym czasie powstanie nowa linia produkcyjna, a istniejące będą sukcesywnie modernizowane. W kwestii zatrudnienia, zarówno w EC jak i Elektrowni Puławy oraz w wytwórni Kwasu Azotowego, Prezes Rybak przypomniał, że w naszej Spółce nie prowadzi się zwolnień, a po zakończeniu w/w inwestycji pojawią się nowe miejsca pracy.

Prezes Rybak poinformował o zmianach w Zakładzie Elektrociepłowni. Nowym kierownikiem tej komórki został Pan Wojciech Wójtowicz, który zastąpił na tym stanowisku Pana Ryszarda Jarosza. Pan Jarosz został Prezesem Energezapu.

W kontekście dostępu związków zawodowych do czasu antenowego rozgłośni stwierdzono, że dostęp będzie odbywał się na obecnych zasadach, które zapisane są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  W związku z brakiem jednolitego stanowiska związków zawodowych w tej sprawie uznano, że wspólnie wypracowane zasady w ZUZP są satysfakcjonującym kompromisem.

Trwają prace nad Regulaminem przyznawania odznaki ?Długoletni Pracownik Grupy Azoty Puławy?. Na spotkaniu w dniu 10. 07 Zarząd zaproponował analizę rozwiązania funkcjonującego w Tarnowie- Mościcach pod kątem wdrożenia go w puławskiej Spółce.

W kontekście przywrócenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów
i rencistów Prezes Marian Rybak przypomniał, że Fundusz został niedawno zasilony dodatkową  kwotą – 5 milionów złotych. Prezes zaproponował by w ramach tych pieniędzy wygospodarować część na wspomniany odpis.

Kolejny punkt agendy spotkania dotyczył remontu windy w budynku Spółki Medical. Inicjatywę w tej sprawie podejmuje większościowy udziałowiec, którym jest Spółka Medical. Zarząd Grupy Azoty Puławy jest otwarty na współprace i rozmowy w tej sprawie.

Organizacje społeczne podjęły również temat dobrowolnych odejść na emeryturę pomostową. Dyrektor Bartczak poinformował, że w ciągu ostatnich sześciu latach z takiej formy skorzystało
16 osób. W naszej Spółce pracownicy częściej korzystają z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, która niewiele różni się od tzw. pomostówki.

W sprawie sprzedaży spółek STOZAP, REMZAP, MEDICAL i JAWOR, Prezes Rybak poinformował, że po trzech nieudanych próbach sprzedaży zrezygnowano ze zbycia Domu Wczasowego w Ustroniu Jaszowcu. Jawor stał się częścią naszej Spółki. W spółkach Stozap i Remzap trwają prace nad ofertą wykupu. Zarząd przedłużył termin składania ofert do 20 lipca. W przypadku Spółki Medical ofertę na zakup udziałów złożyła Pracownicza Spółka Medlek.

W trakcie spotkania poruszono również temat pełnomocnika ds. etyki w naszej Spółce. Kodeks etyczny Grupy Azoty jest w trakcie wdrażania. Trwają konsultacje na forum Grupy Kapitałowej dotyczące powołania  pełnomocnika bądź pełnomocników ds. etyki. Osobą odpowiedzialną za kodeks etyki w Grupie Azoty jest Pani Elżbieta Łabno.

Temat wyposażenia pracowników w odzież ochronną przedstawił główny specjalista ds. BHP Tomasz Ogrodnik, który poinformował m.in. , że zgłaszane problemy są w miarę możliwości na bieżąco załatwiane. Pan Ogrodnik przypomniał, że od września do grudnia nastąpi wymiana odzieży wg nowych wzorów.

W związku z potrzebą zmiany organizacji ruchu przy bramie numer 5, Zarząd zobowiązał się do zgłoszenia tego problemu odpowiednim służbom, odpowiedzialnym za organizację ruchu na drogach wewnętrznych Grupy Azoty Puławy.

W ostatniej części spotkania przedstawione zostały parametry płacy za 2014 i 2015 rok w naszej Spółce. Prezes Rybak przypomniał, że podwyżki miały charakter zarówno regulacyjny jak i motywacyjny, dlatego możliwe były przesunięcia kwot w ramach poszczególnych komórek.

Źródło. www.azoty.pulawy.pl