Odbyły się dwa posiedzenia Komisji Międzyzakładowej 22 i 27 marca 2018.

Na pierwszym z posiedzeń KM ukonstytuowała się i w prezydium Komisji Międzyzakładowej znaleźli się:

Piotr Śliwa – przewodniczący

Michał Świderski – v-ce przewodniczący

Konrad Dębowski – v-ce przewodniczący

Sławomir Kamiński – v-ce przewodniczący

Wojciech Powszedniak – sekretarz

Drugie posiedzenie poświęcono również w większości sprawom organizacyjnym oraz został dokonany podział obowiązków pomiędzy członków KM oraz ustalono składy:

  • komisji BHP – Konrad Dębowski, Jarosław Król, Wojciech Powszedniak, Piotr Śliwa, Michał Świderski
  • komisji socjalnej – Teresa Jezierska, Małgorzata Dudek, Michał Świderski, Piotr Śliwa, Elżbieta Nawrotek
  • zespołu negocjacyjnego – Piotr Śliwa, Michał Świderski, Wojciech Powszedniak, Zbigniew Kisiel, Sławomir Kamiński, Sylwek Harmasz.
  • komitetu strajkowego – Piotrr Śliwa, Michał Świderski, Konrad Dębowski, Wojciech Powszedniak, Sylwester Harmasz, Sławomir Kamiński, Jarosław Król
  • Delegatów do Rady Oddziału – Piotr Śliwa, Michał Świderski, Sławomir Kamiński, Wojciech Powszedniak, Konrad Dębowski
  • Zespół redakcyjny – Piotr Śliwa, Michał Świderski, Sławomir Kamiński, Wojciech Powszedniak, Konrad Dębowski, Dariusz Kapciak.

Ponad to.

–  Przyjęto nowych członków do związku.

– Podjęto decyzję dotyczące budowy pomnika w miejscu krzyża na skrzyżowaniu dróg  przed Zakładami i zaproponowano komitet  budowy pomnika w skład, którego wszedł Dziekan Dekanatu puławskiego, Posłowie Ziemi Lubelskiej, Prezes GA ZAPuławy S.A., Przewodniczący KM  NSZZ „Solidarność” przy GAP oraz prezes  stowarzyszenia “Solidarni Ziemi Puławskiej”

– KM podjęła działania mające na celu wyjaśnienie niepokojących sygnałów dochodzących od pracowników spółki STOZAP

– Omawiano organizację imprezy integracyjnej na Wólce Profeckiej 25-05-2018 oraz dnia dziecka w czerwcu bieżącego roku.

 – Rozpatrzono wniosek, który wraz z uzasadnieniem wpłynął do Komisji Międzyzakładowej dotyczący wykluczenia z szeregów związku  Andrzeja Jacyny i Grzegorza Szymańskiego. Wyżej wymienieni  panowie zostali wykluczeni z szeregów Związku Zawodowego  NSZZ „Solidarność”.

– Ustalono i zabezpieczono środki na organizację corocznych imprez oraz wydarzeń kulturalnych, z których korzystać będą członkowie i sympatycy NSZZ „solidarność”.

Wojciech Powszedniak