W rozwinięciu prośba o 1 % podatku dla Julka Juśko.

Juśko Juluś 2014 APEL z logo