Koleżanki i Koledzy
Na wstępie chciałbym wszystkim złożyć podziękowanie za liczne uczestnictwo w wyborach w efekcie czego w dalszym ciągu będziemy mieli 2 przedstawicieli załogi w organie nadzorczym Spółki. Specjalne podziękowania pragnę złożyć wszystkim tym, którzy oddali głos na moją osobę i okazali mi zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Ponadto chcę podziękować tym wszystkim, którzy wspierali mnie i aktywnie angażowali się w trakcie wyborów.
Dziękuję wszystkim z którymi miałem okazję spotkać się, za miłą atmosferę podczas spotkań, merytoryczną dyskusję oraz cenne uwagi, które wykorzystam podczas obecnej kadencji.
Gratuluję wszystkim kandydatom uzyskanych wyników podczas głosowań a szczególnie gratuluję koledze Andrzejowi Bartuziemu z nadzieją na dalsza owocną współpracę.
Raz jeszcze dziękuję
Jacek Wójtowicz