W dniu wczorajszym tj.22 października na zaproszenie Podsekretarza Stanu Rafała Baniaka odbyło się spotkanie w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie wszystkich organizacji związkowych działających w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i w Zakładach Azotowych Puławy S.A. w sprawie konsolidacji Wielkiej Syntezy Chemicznej. Oprócz strony rządowej w zebraniu uczestniczyli Zarządy obu Grup. Ze strony NSZZ Solidarność uczestniczyli oprócz Zarządu KM ZAP SA ,Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego p. M. Król a także wiceprzewodniczący KK p. J. Wielgus. Ministrowie Baniak i Tamborski poinformowali zebranych na jakim etapie znajduje się proces łączenia obu firm, o stworzeniu komitetu sterującego w skład którego wchodzą po pięciu członków Zarządów obu Grup Kapitałowych. Z naszej strony podnieśliśmy obawy z przejęcia naszych akcji przez Tarnów (co może skutkować w przyszłości o wycofaniu naszej spółki z GPW), równorzędności podmiotów, skutki przekształcenia naszej firmy po fuzji.

Na te i inne pytania nie dostaliśmy niestety jednoznacznych odpowiedzi , jednak dało się odczuć że jest to proces nieodwracalny i MSP odpowie na wezwanie Tarnowa. Minister Baniak zapowiedział że będziemy spotykać się raz w miesiącu gdzie będą omawiane procesy konsolidacji Grupy Tarnów i Puław pod nową nazwą Grupa Azoty oraz rozmowy dot. Pakietu Socjalnego które będą mogły podpisywać Zarządy Spółek.

Relacja foto ze spotkania z Ministrem