15 stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. Dialogu Społecznego w Grupie Azoty. Odbywające się w Puławskim Parku Technologicznym spotkanie dotyczyło Pakietu Społecznego dla Pracowników naszej firmy. Odbyło się ono po bardzo długiej przerwie, bowiem poprzednio negocjatorzy spotkali się w sierpniu ubiegłego roku. W rozmowach o Pakiecie społecznym udział wzięli z ramienia Grupy Azoty Panowie Artur Kopeć, Jerzy Koziara, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych naszej firmy, członkowie Rady Nadzorczej z ramienia pracowników Jacek Wójtowicz i Andrzej Bartuzi czy przedstawiciele puławskiej firmy w osobie prezesa Mariana Rybaka. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia ustaleń, z poprzednich spotkań.
Strona Związkowa kolejny raz przedstawiła swoje oczekiwania. Chodzi głównie o zabezpieczenie interesów pracowników między innymi przenoszenie pracowników do innych zakładów w Grupie. Czy zmianami organizacyjnymi.
Organizacje związkowe podczas rozmów poruszyły temat zatrudniania pracowników na umowy śmieciowe, pracowników, którzy wykonują pracę stałą. Zarząd Grupy Azoty zadeklarował chęć przyrzenia się tej kwestii.
. Najwięcej punktów i sporów dotyczyło kwestii finansowych, które Grupa Azoty musiałaby ponieść wypłacając pracownikom tzw. Premię konsolidacyjną czy odszkodowanie za zdjęcie z giełdy. Nie znaleziono także konsensusu w sprawie corocznych podwyżek płac. Związkowcy bardzo mocno podkreślili zmniejszenie odpisu na fundusz socjalnych dla emerytów i rencistów.
Następne spotkanie zaplanowano na luty