W rozwinięciu pismo skierowane do Zarządu naszej spółki dotyczące dodatkowej wolnej godziny dla pracowników zatrudnionych w systemie jednozmianowym.