Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Śliwa oraz wiceprzewodniczący Sylwester Harmasz uczestniczyli w puławskich  obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W imieniu związkowców z Solidarności ZAPuławy złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową Krystyny Krahelskiej.
Powstanie warszawskie[a] (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Więcej kliknij

Krystyna Krahelska ps. „Danuta” (ur. 24 marca 1914 w Mazurkach k. Baranowicz, zm. 2 sierpnia 1944 w Warszawie) – poetka, harcerka, etnograf, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego.
Więcej kliknij

Zachęcamy do zwiedzania