Zysk netto ZA Puławy wzrósł do 50,89 mln zł w IV kw. 2014 r.

mar 16, 2015 | Aktualnosci

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 50,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2014 r. wobec 19,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 53,98 mln zł wobec 20,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 954,97 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 922,79 mln zł rok wcześniej.

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. spółka miała 261,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 390,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5.427,00 mln zł w porównaniu z 3.885,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniósł 264,51 mln zł wobec 386,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 9 =