Związkowcy nie ustępują Donaldowi Tuskowi

kwi 25, 2013 | Aktualnosci

Premier obiecuje, że będzie walczył z tzw. umowami śmieciowymi. Ale ze zmian dotyczących czasu pracy się nie wycofa.

Konflikt między rządem a związkowcami się zaostrza. Związkowcy żądają wycofania z Sejmu projektu ustawy wprowadzającej roczne rozliczenie czasu pracy.

Wczoraj rozmawiali o tym z premierem Donaldem Tuskiem podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej. Kompromisu jednak nie było. Tusk twardo broni swojego projektu. Na otarcie łez obiecał jednak związkowcom, że będzie walczył z tzw. umowami śmieciowymi. ? Nie zgodzę się na propozycje związkowców, które de facto zwiększyłyby w Polsce bezrobocie ? powiedział po spotkaniu i dodał, że zdania nie zmieni nawet pod groźbą strajków.

W ten sposób premier odniósł się do podjętej przedwczoraj przez NSZZ ?Solidarność” decyzji o przeprowadzeniu w całym kraju referendum strajkowego. ? Szacujemy, że odbędzie się ono w około 10 tys. zakładów pracy w Polsce. Wszędzie tam, gdzie działają organizacje związkowe. O jego wynikach będziemy informowali na bieżąco ? mówi ?Rz” Marek Lewandowski, rzecznik ?S”.

Referenda mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu i potrwać aż do wakacji. Ewentualny strajk (związkowcy chcą, by był to strajk generalny w całym kraju) miałby się odbyć we wrześniu.

? Oczywiście, jeśli nagle rząd wycofa się z tego projektu, my zawiesimy referenda strajkowe ? obiecuje Lewandowski.

O ewentualnym porozumieniu w sprawie zmian w kodeksie pracy związkowcy będą z premierem rozmawiać jeszcze za miesiąc. Związkowcy jednak nie wierzą, że uda im się wypracować porozumienie w sprawie zmian w czasie pracy, dlatego już teraz pracują nad działaniami antyrządowymi w okresie lata. Będą to strajki ostrzegawcze oraz ogólnopolska manifestacja w Warszawie, która w odróżnieniu od poprzedniego roku ma być organizowana bez udziału PiS i środowiska skupionego wokół Radia Maryja. Związkowcy myślą także o zorganizowaniu plenerowych koncertów oraz o happeningu, w czasie którego zostanie odsłonięty ogromny, złoty pomnik premiera Donalda Tuska w stroju piłkarskim. Jeszcze nie wiadomo, gdzie ten pomnik miałby stanąć. Ostateczna decyzja w sprawie pomnika nie została jeszcze podjęta.

Można jednak przypuszczać, że na razie związkowcy będą chcieli obchodzić się z premierem delikatnie, bo równocześnie mają toczyć się rozmowy w Komisji Trójstronnej.

Premier zadeklarował wczoraj, że ma zamiar wziąć udział także w następnym posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Będzie ono dotyczyło oskładkowania tzw. umów śmieciowych. Podczas wczorajszego posiedzenia Tusk przyznał, że jego też denerwują sytuacje, gdy ktoś pracuje, ale nie odprowadza z tego tytułu składek na ZUS. Podkreślał jednak, że rozwiązania dotyczące ich oskładkowania muszą być bardzo wyważone. Tak aby nie nie zaszkodzić rynkowi pracy i nie doprowadzić do zwiększenia bezrobocia ? zwłaszcza wśród osób młodych. Z informacji, które premier przedstawił na komisji, wynika, że rząd skupi się wyłącznie na dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy ktoś pracuje na podstawie kilku umów cywilnoprawnych, a odprowadza składki tylko od jednej. ? Premier deklarował, że ostateczne rozwiązanie ma być wypracowane w Komisji Trójstronnej. Zaproponował dwie opcje ? jedna to obliczenie średniej ze wszystkich umów i naliczenie składek właśnie od niej. Druga to oskładkowanie najwyższej z umów ? mówi ?Rz” uczestnik spotkania.

Premier przypomniał też pomysł oskładkowania wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Pomysły te znane są już od dawna. Nowe wczoraj się nie pojawiły.

Rzeczpospolita

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 7 =