Zmiana Konstytucji

paź 25, 2021 | Aktualnosci

W naszym kraju toczy się dyskusja na temat źródeł prawa. Zarząd naszej firmy i jego prawnicy chcą się twórczo w to włączyć. Ich pomysłem jest aby do Rozdziału III , Art. 87, który brzmi:

1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego, dodać punkt 3 o treści : wpisy na stronie internetowej NSZZ Solidarność Grupy Azoty Puławy (załącznik poniżej).

Trudno o grzeczny komentarz – dlatego obejdzie się bez niego.

Ponoć jest tak że jak się zamknie oczy i tupnie nóżką, to pociąg z naprzeciwka przestaje jechać.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =