Żegnajcie pieniądze i L2

lis 14, 2021 | Aktualnosci

Kolejnym efektem działalności Pana Sławomira Wręgi i jego hunwejbinów (Marek Goldsztejn, Piotr Kruk, Krzysztof Bohdan, Andrzej Krakowiak) z ZZPRC, oprócz braku:

– wypłaty 2500 zł w 2021 roku,

– podwyżki od stycznia (a być może wcale) w 2022 roku,

– brakiem wypłaty dodatku dla mistrzów, kierowników i osób ich zastępujących (kosztem likwidacji Funduszu Nagród Dyrektorów) ,

będzie (najprawdopodobniej) wstrzymanie programu pilotażowego drugiej wolnej godziny – pilotaż kończy się w tym roku. Przypominamy, że L2 – miała być wpisana, tak jak dodatki dla mistrzów, do ZUZP.

Dlaczego Pan Sławomir Wręga może wszystkich szantażować brakiem swojego podpisu? Powód jest jeden: jego organizacja jest  związkiem reprezentatywnym. Kogo reprezentuje? Trudno powiedzieć. Może warto tę „reprezentatywność” jakoś ograniczyć? Można to zrobić w bardzo prosty sposób (koniecznie zachowując obostrzenia pandemiczne – czyli bez wizyty w biurze związku): wysyłając pocztą zakładową w kopertach dwa oświadczenia jedno do kadr a drugie do Zarządu ZZPRC zawierające rezygnację z członkostwa z ZZPRC oraz prośbę o niepotrącanie składek.

Już jest najnowszy Q&A cała prawda o negocjacjach kliknij 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 15 =