Zbiórka zakończona – dary zostały przekazane

gru 11, 2013 | Ze Związku

5 grudnia zakończyliśmy 14-Akcję Pomocy Polacy Rodakom, której patronował między innymi senator RP Stanisław Gogacz. W poniedziałek 9 grudnia przekazaliśmy wszystkie zebrane dary do głównego sztabu akcji do Lublina, gdzie od samego rana do nocy trwa ciężka praca przy robieniu paczek dla naszych Rodaków.

W imieniu Polaków na Wschodzie, a także organizatorów akcji dziękujemy wszystkim członkom, sympatykom NSZZ Solidarności a także wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wsparli naszą akcję. Słowo DZIĘKUJEMY kierujemy także do Waszych pociech, które niejednokrotnie ze łzami w oczach wybierały maskotki dla swoich młodszych kolegów na Wschodzie. Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

Komisja Międzyzakładowa

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 8 =