ZAMKNIĘTE BIURO

paź 7, 2015 | Aktualnosci

INFORMUJEMY ŻE Z POWODU DELEGACJI W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA BR. BIURO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ BĘDZIE ZAMKNIĘTE. KONTAKT JEDYNIE POD NUMERAMI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. ZA NIEDOGODNOŚĆ PRZEPRASZAMY.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 5 =