Załoga GA ZAP zaprasza Prezesa GA

wrz 16, 2021 | Aktualnosci

Zapraszamy Pana Prezesa Tomasza Hinca, na spotkanie z przedstawicielami Załogi GA ZAP SA. Jest o czym rozmawiać, bo warto rozmawiać. Chyba, że ktoś wybiera ścieżkę konfrontacji? Jeśli tak – to nie jest to nasza wina, ani wybór.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 9 =