Z Posiedzenia Rady Pracowników

cze 3, 2014 | Aktualnosci

W dniu 02.06.2014r o godz.10.00 odbyło się posiedzenie Rady Pracowników.Głównym tematem posiedzenia było wydanie opinii Rady w sprawie projektu zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Azoty Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. Zmiany maja polegać na połączeniu Pionu Technologii funkcjonującego w obszarze Dyrektora Produkcji z Pionem Strategii i Rozwoju. W ten sposób nowo powstały Pion Technologii  i Rozwoju będzie obejmował swoim zakresem działania dotychczasową działalność łączonych jednostek.
Z uwagi na złożoność zagadnienia i prośbę członków Rady o uzupełnienie istotnych dokumentów w tej sprawie, Rada nie wydała stosownej opinii, ustalając kolejne spotkanie na dzień 05.06.2014r.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 10 =