Z innej perspektywy – nadgodziny

lut 9, 2022 | Aktualnosci

Aby zrozumieć występujący w naszej spółce “problem” z nadgodzinami należy przyjrzeć się tematowi z perspektywy… pracownika zmianowego. Kiedy występują nadgodziny – tego tłumaczyć nie trzeba, każdy na swoim podwórku wie. Skala nadgodzin przeraża – to fakt! Można podawać kwoty “rekordzistów” i toteż działa na wyobraźnię.

Ale jaka jest przyczyna?

Jako wieloletni, zmianowy pracownik Zakładu obserwuję zmiany jakie zachodzą w liczebności pracowników na poszczególnych brygadach. Kiedyś, tj. za czasów 4 brygadówki, na moim wydziale na trzech instalacjach produkcyjnych i sterowni pracowało 8 pracowników na brygadzie plus mistrz. Z urlopu wypoczynkowego jednocześnie mogło korzystać dwóch pracowników a w wyjątkowych sytuacjach dopuszczało się pracę jednej osoby na sterowni, więc w pojedyncze dni na urlopie lub innych nieobecnościach było trzech pracowników. Nikt wtedy nie słyszał o nadgodzinach gdyż nie występowały!

Po zmianach jak najbardziej korzystnych tj. po wprowadzeniu 5 – brygadówki na brygadach pozostało po 7 pracowników plus mistrz. Nadgodziny nie występowały lub były to pojedyncze dni. Co wydarzyło się po kilkunastu latach że nadgodzin jest aż tak dużo? Twarde wprowadzenie pojęcia minimalnej obsady spowodowane tym że przez lata dopuszczalna chwilowo obsługa sterowni przeszła na stałe co było bardzo niekorzystne dla sterowniczych i jakże niebezpieczne dla ciągłości procesu – jeden sterowniczy obsługiwał dwa stanowiska. Wprowadzenie zapisu minimalnej obsługi czyli 6 pracowników (dwóch sterowniczych) plus mistrz poprawiło bezpieczeństwo procesu oraz komfort pracy ale spowodowało to że na urlop można wysłać tylko jednego pracownika.

Do tego dołożyć teraz trzeba pandemię oraz od trzech lat zamieszanie związane z najpierw wybieraniem ” na siłę” urlopów planowanych, później odwoływanie pracownikom urlopów planowanych że względu na kwarantanny, izolacje lub po prostu zwolnienia lekarskie. To wszystko spowodowało rozbicie porządku urlopowego i wywołało lawinę nadgodzin.

Rozwiązanie? Nie jest proste ale możliwe do zrealizowania. Na początek może zwiększenie liczby pracowników na brygadach o jeden.

Przekornie napisze że większość nadgodzin występuje z powodu braków w obsadach stanowisk na produkcji. Są poparte konkretną przyczyną, a podejrzewanie pracowników o przekręty w nadgodzinach jest przesadzone choć niestety w niektórych przypadkach jest… możliwe.

P.S. Na kwoty bym nie patrzył bo choć robią wrażenie to w dużej większości są za uczciwą pracę w godzinach nadliczbowych i po prostu pracownikom się należą.

Konrad Dębowski – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność GA ZAP S.A.

Riposta Sławomira Kamińskiego – można, ale nie trzeba czytać 🙂  – KLIKNIJ 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 8 =