Wyrównanie czasu pracy

lip 18, 2016 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym przekazane zostało Zarządowi ZAP pismo w sprawie postulatu wyrównania warunków pracy, poprzez wprowadzenie jednakowego tygodniowego czau pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w GA ZAP. 

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz ZZPRC odmówili podpisania poniższego pisma.

pismo zarzad 2016

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =