Wypowiedź Andrzeja Jacyny w telewizji Trwam

cze 13, 2014 | Aktualnosci

Prezentujemy wypowiedź przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Andrzeja Jacyny. Wypowiedź dotyczy sytuacji związanej z osiągnięciem przez Acron progu 20 % akcji Grupy Azoty.

Materiał o tej sprawie na samym początku wiadomości.

http://tv-trwam.pl/film/informacje-dnia-12062014

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =