WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO

sty 12, 2024 | Aktualnosci

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

Zostali:

Kategoria uczniowie klas IV – VI

Pierwsza Nagroda – Hanna Janiec (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach) – 500 PLN

Druga Nagroda – Patrycja Wojtczak (Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego w Bikówku  – 300 PLN

Trzecia Nagroda – Ksawery Michalski (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy)   – 200 PLN

Trzecia Nagroda – Inka Malek (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łupawie) – 200 PLN

Wyróżnienie – Nagroda Specjalna – Kacper Markiewicz (Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim) – 250 PLN

Kategoria uczniowie klas VII – VIII

Pierwsza Nagroda – Patrycja Dąbrowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie) – 500 PLN

Druga Nagroda – Milena Markiewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach – 300 PLN

Trzecia Nagroda – Jan Kołata (Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu) – 200 PLN

Wyróżnienie – Nagroda Specjalna – Alicja Wilk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 26 w Radomiu)   – 250 PLN

Wyróżnienie – Nagroda Specjalna – Kalina Popów (Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 29 im. Armii Krajowej w Opolu)  – 250 PLN

            Należy podkreślić, że poziom literacki, kilkuset nadesłanych prac, był wyjątkowo wysoki, stąd kilka wyróżnień. Inwencja oraz kreatywność uczestników są tak wielkie, że w przyszłym roku planujemy zmiany regulaminowe które dotrzymają kroku młodym pisarzom.

            Rok 2024 jest rokiem 40 rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, dlatego dokonamy wszelkich starań, aby prace dotychczasowych laureatów ukazały się w formie książki.

 

PRAWNYCH OPIEKUNKÓW PROSIMY O PRZESŁANIE W TERMINIE 14 DNI:

– danych adresowych
– numer rachunku bankowego (do przelewu nagrody finansowej)
– adresu mail (do przesłania dyplomu)

Wszystkie w/w informacje prosimy przesłać na adres: michal.swiderski@grupaazoty.com 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 8 =