Wyniki I tury wyborów

wrz 27, 2013 | Aktualnosci

Prezentujemy wyniki I tury wyborów na członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników ZAP.

Najwięcej bo 850 głosów zdobył Jacek Wójtowicz, drugie miejsce zajął Andrzej Bartuzi, który zgromadził 777 głosów. Do drugiej tury przeszli jeszcze Andrzej Wrona 568 głosów i Anna Ozga 544 głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 66,5 %

1) Jacek Wójtowicz 850 głosów 39,7%
2) Andrzej Bartuzi 777 36,3 %
3) Andrzej Wrona 568 26,5 %
4) Anna Ozga 544 25,3 %
5) Jerzy Marcinko 363 16,9 %
6) Maria Rzeszut 298 13,9 %
7) Ludwik Murat 278 13,8 %

Zaznaczeni na czarno kandydaci przechodzą do II tury, która rozpocznie się we wtorek.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =