Wyniki Finansowe za 2017r.

kwi 19, 2018 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym nasza Spółka podała wyniki finansowe za rok 2017. W związku z powyższym zostaną wypłacone:

– Nagroda Roczna w maksymalnej wysokości
– Podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zapisami ZUZP
– Premia za IV kwartał w wysokości 15%

RAPORT FINANSOWY GRUPY AZOTY PUŁAWY ZA ROK 2017

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =