Wyniki ankiety w Pionie Finansowym

lut 15, 2024 | Aktualnosci

W naszej ankiecie wzięło udział 64% pracowników Pionu Finansowego i 99% z nich opowiedziało się za pozostaniem w strukturach GA ZAP S.A.

Sprawa jest jasna – pomysł tarnowskiego zarządu jest chory z wielu powodów, można powiedzieć że to jeden wielki wrzód. Nie ma w nim jakiejkolwiek logiki – poza jedną ktoś w sposób prymitywny chce wykazać się aktywnością w ograniczaniu kosztów – jak sądzimy chodzi o ugodę z bankami. Skandalem jest to że ugoda ta nie była konsultowana ze strona społeczną. Mieliśmy wątpliwości czy koledzy związkowcy z Tarnowa czegoś nie podpisali, ale przysięgają że: NIE.

Wyprowadzenie Pionu Finansowego z Puław – to uderzenie z fundamenty naszej Grupy – i nie chodzi tylko o sprawy pracownicze – bo wiadomo że to skończy się zwolnieniami i obniżkami płacy, chodzi o to że firma zewnętrzna NIGDY nie będzie dbała o NASZE interesy, ale zawsze o SWOJE. Jeśli zgodzimy się na oddanie Pionu Finansowego – to przyjdą po każdego z nas.

Jest taki wiersz, niejakiego Martina Niemöllera:

Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,
nie byłem komunistą.
Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,
nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem,
nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,
nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować

Czy będzie tak : Kiedy przyszli po Pion Finansowy, milczałem, nie byłem z Pionu Finansowego.  W naszym interesie jest, żeby tak nie było !!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 11 =