WYJAZD NA PIKIETĘ DO LUBLINA

lut 18, 2015 | Ze Związku

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA WYJAZD DO LUBLINA NA PIKIETĘ DOŚĆ EKONOMII WEDŁUG PLATFORMY!, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 19 LUTEGO O 14:00. WYJAZD SPOD HALI MOSIR-u o 13:00. ZAPRASZAMY

ZAPISY POD NR TEL 556-29-55

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 4 =