Wyjazd do Teatru

sty 18, 2013 | Z kraju

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność organizuje wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl ?Skrzypek na dachu? w dniu 15 lutego (piątek).

Koszt wyjazdu wynosi 65 zł. Natomiast członkowie związku mogą skorzystać z ceny 35 zł.

Informacje i zapisy u Michała Świderskiego pod numerem tel. 37 61 lub 501 668 011.

Ilość miejsc ograniczona.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 7 =