WYJAZD DO LWOWA W PIĄTEK 29 KWIETNIA O 6:00

kwi 26, 2016 | Aktualnosci

Informujemy wszystkich zapisanych na wyjazd do Lwowa, że wyjazd odbędzie się w piątek 29 kwietnia o godzinie 6:00 z parkingu przy hali MOSIR w Puławach. Prosimy o punktualne przybycie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 1 =