WYJAZD DO LWOWA – BRAK WOLNYCH MIEJSC

lut 17, 2016 | Aktualnosci

Informujemy, że z dniem dzisiejszym wyczerpaliśmy już pulę wolnych miejsc na wyjazd do Lwowa. Wszystkich zapisanych, którzy nie dokonali wpłaty prosimy o dokonanie  o jak najszybsze dokonanie wpłaty w biurze Komisji Międzyzakładowej.

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 10 =