Wrze w Azotach Puławy. Pracownicy przeciwko marginalizacji zakładów – Dziennik Wschodni

sty 18, 2019 | Aktualnosci

– Rola Puław spada systematycznie. Było wspomniane to, że udział przedstawicieli Puław w organach statutowych spółki jest ograniczany. Dziś, w pięcioosobowym zarządzie, mamy tylko jednego przedstawiciela Puław (chodzi o Andrzeja Skwar-ka – dop. red.). Jest to człowiek wybrany z załogi, także właściciel nie miał tutaj nic do powiedzenia. To świadczy o tym, jaka jest pozycja Puław w grupie….

Cały tekst na Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 10 =