Wracamy!!!!

kwi 19, 2015 | Aktualnosci

Po prawie trzech tygodniach problemów technicznych z radością informujemy, że nasza strona wraca do życia. Cieszy nas to bardzo, bowiem przerwa nie była zależna od nas i wymagała wielu działań ludzi dobrej woli. Ale na szczęście udało się!!!. Tak więc jesteśmy i za wszelkie problemy przepraszamy. Mamy nadzieję, że to ostatnia taka sytuacja w historii naszej strony.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 11 =