WIELKA WYPRZEDAŻ W BIBLIOTECE

gru 10, 2012 | Aktualnosci

Zapraszamy na Wielką Wyprzedaż książek w bibliotece Solidarności. Od dziś wszystkie książki dostępne w cenie 2

Sprzedaż książek od 9 do 11 i od 13 do 15

 

ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!

 


Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =