Wesołych świąt !!!!!!

mar 22, 2013 | Aktualnosci

koszyczek-wielkanocny-swieconka

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia

 wzajemnej  życzliwości, wiosennej pogody ducha

dostrzegania cudu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz dobrej energii pozwalającej z ufnością patrzeć w przyszłość życzy

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ZAP

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 8 =