WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!!

maj 31, 2014 | Aktualnosci

WSZYSTKICH, KTÓRZY ZAPISALI SIĘ WRAZ ZE SWOIMI POCIECHAMI NA DZIEŃ DZIECKA I PRZEJAZD KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ  W KARCZMISKACH INFORMUJEMY, ŻE ZBIÓRKA NA TEN WYJAZD ZAPLANOWANA JEST NA JUTRO 1 CZERWCA O GODZINIE 14:00 NA PARKINGU POD HALĄ MOSIR-U. ODJAZD AUTOKARÓW 14:15. PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 11 =