WALNE i jego skutki – ważne deklaracje, ważni goście

mar 23, 2024 | Aktualnosci

22 marca odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność przy GA ZAP S.A. Była to okazja do podsumowania tego, co działo się od ostatniego Walnego oraz planowania tego, co mamy robić w najbliższym czasie.
Nie obyło się bez ostrej, ale merytorycznej polemiki. Oceniano ostatnie wybory do Rady Nadzorczej – od tych co wygrali oczekujemy w najbliższym czasie: podwyżki o 1500 PLN dla każdego, zaprzestania blokowania awansów oraz wznowienie produkcji na wszystkich wydziałach. Oceniono też „sukces” KOP, jakim jest niewątpliwie: pogrzebanie oferty Orlenu, przyśpieszenie konsolidacji oraz (co jest faktem) to, że liderzy KOP startują z list Platformy Obywatelskiej do samorządu. Nowym członkom Rady Nadzorczej dajemy 100 dni (od objęcia mandatów) na realizację programu wyborczego. Później będziemy twardo rozliczać – bo nie pozwolimy robić Załogi w ……
Nie było to jednak najważniejsze (choć bardzo ważne), najważniejsza jest przyszłość, a o niej rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Byli nimi: Pan Krzysztof Kołodziejczyk – Wiceprezes Grupy Azoty, Pan Wiceprezes GA ZAP Jacek Janiszek oraz Pan Piotr Łusiewicz – Przewodniczący Sekretariatu Chemicznego NSZZ Solidarność. Zaproszony był również Pan Prezes Hubert Kamola – który bardzo chciał u nas gościć, ale pilne obowiązki służbowe mu na to nie pozwoliły.
Piotr Łusiewicz pogratulował nam oraz wszystkim organizacjom NSZZ z całej Grupy rozsądku w działaniu, czego dowodem jest podpisane przez nas porozumienie. KLIKNIJ Zadeklarował, że zawsze będzie działał na naszą korzyść, a także przenosił nasze problemy na poziom europejski. Kluczowym jest jednak zachowanie jedności i współpracy.
Pan Wiceprezes Kołodziejczyk na początku podziękował za zaproszenie i przeprosił za nieobecność Prezesa Adama Leszkiewicza – czym ujął wszystkich zebranych, bo właśnie brak dialogu, buta i arogancja poprzedniego zarządu Tarnowa jest w ogromnej części przyczyną obecnej sytuacji. Jeśli zapewnienia o podjęciu dialogu okażą się prawdziwe, to może być to początek bardzo trudnej (o czym mówił i z czego zdaje sobie sprawę Pan Prezes) współpracy. Jednoznacznie przedstawiliśmy nasz BARDZO krytyczny stosunek do konsolidacji.
Jako dowody podaliśmy między innymi: fakt, że kiedyś nasze płace były wyższe od średniej krajowej o 1500 PLN, a dziś są ledwo wyższe o 150 PLN. Kolejnym przykładem jest wdrażane programów komputerowych, które cofają nas w rozwoju o 10 lat, a także powstanie Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, który w naszej ocenie działał bardziej na korzyść prywatnych dystrybutorów niż naszego przedsiębiorstwa. Dowodów i przykładów była rzeka.
Dyskusja z Panem Prezesem była bardzo rozsądna i merytoryczna. Jednak zawsze pojawiał się wątek, że czasy przed nami trudne i decyzje będą również bardzo trudne. Jedyna pozytywna informacja, jaka się pojawiła, to ta, że nikt (obecnie) nie planuje zdjąć nas z giełdy.
Co to dla nas oznacza? Zakasanie rękawów i pracę.
Piłsudski mówił: Podczas kryzysów strzeżcie się agentur. My powinniśmy się strzec: populistów, oszustów intelektualnych, pożytecznych związkowców i zwykłych półgłówków.
Na koniec spotkania nastąpiła bardzo miła uroczystość wręczenia Panu Prezesowi Jackowi Janiszkowi repliki Pomnika Strajkowego, jaki między innymi jego staraniem powstał przy GA ZAP S.A.

(foto – oczywiście niezastąpiony Dariusz Malinowski)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =