Porozumienie NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S.A. – wielka rzecz

lut 29, 2024 | Aktualnosci

W dniu 28 lutego 2024, pod auspicjami Piotr Łusiewicza Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego oraz Sławomira Bezary Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność ze wszystkich lokalizacji Grupy Azoty S.A. . Dyskusja była bardzo burzliwa i trudna. Każdy z uczestników spotkania ma swoją ocenę sytuacji i powodów jej zaistnienia, ważne jest jednak to, że potrafiliśmy dojść do porozumienia. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że powinno to nastąpić wiele lat temu. Ogromną rolę w uzgadnianiu porozumienia oprócz Piotra i Sławomira miały jeszcze dwie osoby którym chcemy BARDZO podziękować za mądrość i profesjonalizm, byli to Panowe Jarosław Lange Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska i Dariusz Wegnerski Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska.

Sytuacja w Grupie jest BARDZO trudna i wymaga śmiałych i nieszablonowych działań – musimy mieć wspólną i jednolitą reprezentację w rozmowach z władzami i właścicielem – osobą która będzie to koordynować będzie Piotr Łusiewicz – czego przykładem było wczorajsze pismo (KLIKNIJ) , którego treść była uzgodniona przez wszystkich a przez niego podpisana. Jedno jest pewne zgoda oparta na poszanowaniu wzajemnych interesów buduje. Bardzo prosimy o wnikliwą analizę porozumienia przez pracowników Grupy Azoty Puławy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =