W obronie Pionu Handlowego

paź 23, 2017 | Aktualnosci

W piątek 20 października w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Inicjatorkami spotkania były posłanki na sejm RP Elżbieta Kruk i Gabriela Masłowska. Spotkanie dotyczyło pomysłu Grupy Azoty wydzielenia i przekształcenia w spółkę pionów handlowych w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz przejęcia audytu. Załogę  Zakładów Azotowych  “Puławy” reprezentowali Sławomir Kamiński NSZZ Solidarność i Sławomir Wręga ZZPRC.
Premier przyjął informację o zagrożeniu strajkiem w Puławskich Azotach w przypadku kontynuowania wyżej wymienionego projektu.

Notatkę sporządzili: S.Wręga i S.Kamiński

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 2 =