Umowa Społeczna podpisana

wrz 16, 2014 | Aktualnosci

15 września 2014 zakończyliśmy w końcu negocjacje Umowy Społecznej. Jest to Umowa dobrowolna dwóch stron, nigdzie ustawowo zapisana że musi być sporządzona. Bez mała dwuletnie negocjacje Porozumienia, obfitowały w momenty miłości i wrogości dla obu stron, ale w negocjacjach jest to norma, która zmierza do osiągnięcia jak najkorzystniejszych zapisów. Wiemy, że w każdych rozmowach związków z pracodawcą chodzi o pieniądze, a moją rolą jest uzyskać jak najwięcej dla pracowników. Czy to się udało ocenicie Państwo teraz i w przyszłości.
Efektem rozmów z Grupą Azoty są:
? Zachowanie odrębności w ramach Grupy Azoty Puławy
? Zachowanie ZUZP
? Regulaminu ZFŚŚ
? Akty prawne w Spółkach Grupy Azoty
? Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku 4,2 mln złotych, w 2015 roku 5 mln i w pozostałych latach 4,2 mln złotych. Co ważne te zapisy zostaną przeniesione do ZUZP.
? Planowane zastąpienie Nagrody z Zysku na Nagrodę Roczną ( zapis do ZUZP)
? Stworzenie pakietu medycznego dla pracowników Grupy Azoty
? Program emerytalny dla pracowników Grupy Azoty.

To najważniejsze elementy Umowy Społecznej, które oceniam pozytywnie. Zależało nam aby odejść od zatrudniania pracowników przez Agencje Pracy Tymczasowej. Niestety podczas negocjacji napotkaliśmy w tej sprawie duży opór Grupy Azoty, a naszym zdaniem to jest to bardzo ważna sprawa dla młodych pracowników, którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe. W wypadku zatrudnienia na umowę śmieciową często ich start w dorosłość jest utrudniony.
W Umowie widzimy także zagrożenia. Chodzi szczególnie o &1 punkt 2 i &12 punkt 2 , ale najlepiej niech ocenią to Państwo sami. Dla mnie jest to furka do perspektywicznych zwolnień grupowych, likwidacji stanowisk, lub tworzenia Spółek . Jako związek walczyliśmy o inny zapis, aby utrzymać dotychczasowe zatrudnienie. Niestety Zarząd Grupy Azoty całkowicie się ze mną nie zgodził , a co dziwne nie wsparła nas żadna organizacja związkowa .
Osobiście mam niedosyt po podpisaniu Umowy Społecznej, ale wiemy że pracodawca sam z siebie nie dał by nic, a podejmowanie wszystkich decyzji leżało w jego gestii. Na szczęście istnieją związki zawodowe, które mają prawo do prowadzenia rozmów z pracodawcą i mogą negocjować poprawę warunków płacy i pracy.
W tym miejscu dziękuje moim kolegom z naszego Związku Romanowi Górze i Piotrowi Śliwie, za udział w pracach nad Umową Społeczną. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy podpisać tę Umowę Społeczną.
W załączeniu przedstawiam Państwu Umowę Społeczną dla Grupy Azoty podpisaną 15 września. Proszę o zapoznanie się z nią, uwagi i dyskusje.

Umowa Społeczna

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 12 =