Układy pracy do negocjacji i jeden konkret

cze 21, 2024 | inne

Na początek trzeba pochwalić. Dobrze, że Prezesi Grupy Azoty przyjeżdżają do największego zakładu w Grupie. Dialog jest bardzo ważny, szkoda, że jest limitowany czasowo i uniemożliwia się obecność na spotkaniach działaczom związkowym. Może to świadczyć o tym, że ma być to tylko rytualny taniec, a nie efektywna rozmowa. Inną sprawą jest, że niektórzy związkowcy robią straszą oborę – chyba myślą, że za 3 lata nie będzie wyborów. Będą.

Przekazane nam informacje są niepokojące bo Zarządy mają zajmować się zakładowymi układami pracy. Co to oznacza? Wszyscy wiedzą – poza tymi którzy nadal wierzą że będzie za….

Pan Prezes Grupy Azoty twierdził, że nie będą tworzone nowe etaty (choć tu praktyka jest chyba inna), pochwalił się redukcją ilości Rad Nadzorczych. Szkoda tylko, że do tych co zostały  powoływani są BMW czyli Bierni – Mierni- Wierni z naciskiem na MIERNI.

Mają być sprzedawane zbędne nieruchomości i to jest BARDZO dobra decyzja – bo niektóre potrzebne są jak świni siodło.

Tak jak pisaliśmy wcześniej trwają prace nad wyprowadzeniem z Puław kadr i finansów  – nazywane jest to oczekiwaniem rynku na konsolidację. W naszej ocenie to błąd – bo funkcjonowanie tych działów  ma być efektywne i racjonalne – mamy  złe i bardzo złe doświadczania w tym temacie.

Spotkanie tak jak nagle się zaczęło – tak nagle się skończyło. Niektórym związkowcom wystarczy poklepanie po ramieniu – do pełni szczęścia.

Nam potrzebne są konkrety: kiedy będzie podwyżka o 1500 złotych, kiedy ruszy kapro i melaminy.

PS. Ponoć wodzowie  Kapro z własnej inicjatywy wystąpili o możliwość pracy w systemie czterobrygadowym i to jest konkret. 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 10 =