Tarnów i Puławy mogą wspólnie się obronić

lip 10, 2012 | Z kraju

Grupa Tarnów rozważa ogłoszenie kontrwyzwania na ZA Puławy, które chce przejąć Synthos ? pisze ?Parkiet?. .
Połączone firmy mogłyby obronić się przed próbami wrogiego przejęcia. Tarnowem zainteresowani są Rosjanie, a na Puławy wezwanie ogłosił Synthos. W przypadku tej drugiej firmy istnieją wątpliwości, czy po przejęciu puławskich Azotów przez koncern M. Sołowowa spółka ta pozostanie na dłużej w rękach polskiego właściciela.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =