TARNÓW DOSTAŁ ZGODĘ NA KREDYT

sie 16, 2012 | Ze Związku

ZA Tarnów zawarły dwie umowy z PKO BP ws. udzielenia chemicznej spółce kredytów o łącznej wartości 711 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na zakup 32 proc. akcji Zakładów Azotowych Puławy.

Tarnów zawarł 14 sierpnia dwie umowy. Pierwsza dotyczy kredytu na kwotę 500 mln zł, którego celem jest nabycie akcji Puław oraz kosztów i wydatków związanych z nabywaniem akcji ZAP. Druga dotyczy pożyczki w wysokości 211 mln zł przeznaczonej na: ?finansowanie ceny nabycia przez Tarnów akcji ZAP w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZAP, którego ogłoszenie może być obowiązkowe w związku z przeprowadzeniem Oferty Aportowej, o której mowa w treści wezwania z 13 lipca 2012? ? napisano w komunikacie.

Ponad to Tarnów zawarł z PKO BP umowę na udzielenie linii gwarancyjnej w kwocie 211 mln zł której celem jest przedstawienie na rzecz domu maklerskiego organizującego nabycie następcze gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP dla zabezpieczenia płatności transakcji zakupu akcji Puław.

Tarnów jest zdeterminowany by przejąć chemiczną spółkę z Lubelszczyzny. We wtorek małopolska spółka poinformowała o podjęciu decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu do zapisywania się na akcje ZA Puławy pomimo nieziszczenia się jednego zastrzeżonego warunku wezwania. Czytaj więcej: Tarnów zdeterminowany, by kupić Puławy

Zgodnie z umową z bankiem ZA Tarnów zapewnią w odniesieniu do kredytu na 500 mln zł wkład własny w finansowaniu ceny nabycia przez nią akcji ZAP w wyniku wezwania.

W umowie kredytowej przewidziano szereg zabezpieczeń kredytów, które obejmują m.in. zastawy rejestrowe oraz finansowe na akcjach ZAP nabywanych przez Tarnów oraz akcje należących do tej spółki ZCh Police, zastawy i pełnomocnictwa do rachunków bankowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Zastaw rejestrowy i zastawy finansowe na akcjach Polic dotyczy 49.500.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ZCh Police o wartości nominalnej 10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 495 mln zł. Stanowi to 66 proc. kapitału zakładowego Polic. Kwota ta przekracza 10 proc. wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Tarnów w ostatnich czterech kwartałach.

Termin spłaty umowy wyznaczono na 31 grudnia 2017 r.

Żródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 8 =