Tajne – “Nie – tajne” spotkanie…

wrz 11, 2020 | Aktualnosci

W dniu 7 września 2020r. – jak donosi NEWS na stronie ZZPRC odbyło się 4-osobowe spotkanie w sprawie nowych ubrań, które to w niedługim czasie mają być dostarczane pracownikom GA Puławy S.A. Czytając relację Koleżanki M. Atalskiej z tegoż spotkania, natrafiłem na pewne informacje jak domniemuję “niechcący” wprowadzające w błąd pracowników naszego zakładu (chyba że jest to kolejna akcja przeciwko “niewyborcom” kolegi Przewodniczącego, mająca siać zamęt i wprowadzać chaos totalny jak i … ale nie o tym!).

Po pierwsze – nie przypominam sobie presji kolegi Marka G. na zespół zadaniowy aby ustalenia miały być warunkiem zawieszenia sporu zbiorowego i jak czytam – “W efekcie wyłoniono firmę…”.

Po drugie – czy wspomniani  “testerzy”, to te same osoby, które brały udział w testowaniu ubrań w trakcie prac Zespołu Zadaniowego?

Wreszcie po trzecie – co sprowokowało Pana Przewodniczącego aby tym razem zabrać głos w sprawie  przymierzanych ubrań, innych niż te docelowe… analogicznie przy poprzednim mierzeniu ubrań, kilka lat temu, tego nie zauważył?

FAKT!!! Najważniejszym z założeń pracy Zespołu Zadaniowego, było wyposażenie pracowników w ubrania, w których praca będzie komfortowa. Odstąpiono od multiochrony w obszarach spółki, gdzie jest ona zbędna. Ubrania miały być uszyte zgodnie z deklaracją pracownika: spodnie tylko na pasek, tylko na szelkach, lub mieszane w dowolnej konfiguracji… Co się zadziało? Czy w naszej firmie wprowadzono takie praktyki, że powołuje się Zespół Zadaniowy, tenże wykonuje pracę a pracodawca nanosi sobie poprawki nie informując Zespołu.To po co ten Zespół?Ta sprawa wymaga wyjaśnienia.

P.S. Członkami Zespołu Zadaniowego byli przedstawiciele wielu a nie jednej organizacji związkowej, przedstawiciele BHP spółki, przedstawiciele pracodawcy ds. Zakupów.

 

Członek Zespołu Zadaniowego ds. Odzieży – NSZZ “Solidarność”
Konrad Dębowski

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =