Szybcy i wściekli 😉

sty 23, 2019 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy zapowiadane pismo do parlamentarzystów PiS. Daliśmy im 21 dni na reakcję przed podjęciem przez nas kolejnych kroków. W treści pisma przypomnieliśmy im o naszych problemach i poprosiliśmy o konkretne działania, a nie czcze obietnice i przedwyborcze zaklęcia.

Cytat z pisma: … Początkiem procesu naprawczego musi być natychmiastowe przestrzeganie umowy konsolidacyjnej, w późniejszym czasie zrównoważenie wartości kapitałowych i przeniesienie ośrodków kompetencyjnych w miejsca gwarantujące sukces ekonomiczny. W naszej firmie muszą rządzić fachowcy, którzy znają specyfikę zakładu i mają wrażliwość na lokalne problemy…

Na marginesie chcemy podkreślić dlaczego warto czytać naszą stronę. Otóż 20 grudnia ukazał się tekst, który zawierał twierdzenie: cyt. Z naszej strony należy podkreślić, że oczekujemy na szybkie i jednoznaczne stanowisko WRDS. Chcemy też zaakcentować, że nie wierzymy w tezy, jakoby postawa żółtych związków zawodowych miała jakiekolwiek powiązanie z tajemnymi spotkaniami z członkami zarządu w przydrożnych knajpach oraz z ruchami finansowo-kadrowymi na fabryce.

Minęło 3 dni i proszę bardzo – na stronie ZZPRC można przeczytać: Wczoraj zarząd ZAP pod kierownictwem Krzysztofa Bednarza postanowił wypłacić byłym członkom zarządu, Wojciechowi Kozakowi i Zenonowi Pokojskiemu, zaległe wynagrodzenia w kwocie po kilkaset tysięcy złotych dla każdego. Jak udało nam się dowiedzieć, łącznie jest to kwota mniejsza niż jeden milion złotych. Wypłata dokonana zostanie na podstawie ugody pozasądowej.

 Gratulujemy kolegom z ZZPRC refleksu, ale my jesteśmy szybsi od cienia. Choć nadal uważamy (z ostrożności procesowej), że powiązanie tych faktów to oczywiste nadużycie.

Jedno jest jednak pewne – wiemy czemu i komu służyły oszczędności.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 7 =