Szkolenie Związkowe w Hajnówce – relacja

paź 7, 2013 | Aktualnosci

W dniach 4-6 października w Hajnówce odbyło się kolejne szkolenie Związkowe dla członków naszej organizacji. Szkolenie poprowadził tym razem Janusz Zabiega, szkoleniowiec z działu rozwoju związku znajdującego się w samym środku Solidarność w Gdańsku.
Tematem szkolenia było rekrutowanie nowych członków do związku. Uczestniczyli w nim głównie młodzi i bardziej aktywni liderzy kół. Podczas szkolenia, które odbyło się w miłym Zajeździe Wrota Lasu w Hajnówce uczestnicy poznali wiele nowych i ciekawych umiejętności, które będą mogli wypróbować w codziennej pracy związkowej. Oczywiście nie samym szkoleniem żyje człowiek, tak więc uczestnicy udali się między innymi do pobliskiej Białowieży aby zobaczyć rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce czy Sobór św Mikołaja w Hajnówce.
Komisja Międzyzakładowa dziękuje wszystkim za udział i tym dzięki którym szkolenie nie odbyło by się w tak miłej i sympatycznej atmosferze czyli bardzo miłej obsłudze Zajazdu Wrota Lasu.

Relacja Fotograficzna ze szkolenia

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 3 =