Szkolenia dla członków NSZZ Solidarność

wrz 30, 2021 | Aktualnosci

Żeby związek był skuteczny, to musi być merytoryczny a żeby był bardziej merytoryczny musi się uczyć. Temu służy poniższa inicjatywa. Szkolenia są online, na szkolenie oczywiście przysługuje delegacja. Każdy przeszkolony od Komisji Zakładowej uzyska upominek niespodziankę – szkolenie oczywiście jest bezpłatne. Zapraszamy do kontaktu i zgłaszania.

Bloki tematyczne i harmonogram szkoleń IV kwartał 2021

Październik 2021

18.10 – Spory Zbiorowe, prowadzący radca prawny Grzegorz Trejgel – (zgłoszenia do 4.10)

21.10 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowadzący radca prawny Daniel Paul – (zgłoszenia do 7.10)

25.10 – Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych w sprawach indywidualnych członków związku, prowadzący radca prawny Bartłomiej Kozyrski – (zgłoszenia do 8.10)

Listopad 2021

02.11 – Reprezentatywność OZ, prowadzący radca prawny Daniel Paul – (zgłoszenia do 18.10)

18.11 – Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych w sprawach Zbiorowego Prawa Pracy, prowadzący radca prawny Bartłomiej Kozyrski – (zgłoszenia do 3.11)

29.11 – organizacje zakładowe/międzyzakładowe/podzakładowe – BHP i społeczny nadzór warunków pracy, prowadzący radca prawny Grzegorz Trejgel – (zgłoszenia do 12.11)

19.11 – Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych, prowadzący radca prawny Przemysław Gardynik – (zgłoszenia do 4.11)

Grudzień 2021

7.12 – Spory Zbiorowe, prowadzący radca prawny Grzegorz Trejgel – (zgłoszenia do 22.11)

09.12 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowadzący radca prawny Daniel Paul – (zgłoszenia do 25.11)

16.12 – Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych
w sprawach indywidualnych członków związku, prowadzący radca prawny Bartłomiej Kozyrski –
(zgłoszenia do 1.12)

17.12 Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych, prowadzący radca prawny Przemysław Gardynik – (zgłoszenia do 2.12)

Uwaga: minimalna grupa uczestników szkolenia 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń osoby zgłoszone zostaną zakwalifikowane na szkolenie w kolejnym terminie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 10 =