Szansa dla Kapro i Melaminy

lis 27, 2023 | Aktualnosci

Prawdziwa sytuacja i przyszłość Kapro i Melaminy jest od dawna znana kierownictwu oraz liderom związków zawodowych – nie uważają jednak za stosowne objawić jej wszystkim – chlubnym wyjątkiem jest tu NSZZ.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nie chowając głowy w piasek, mamy konkretne rozwiązanie, zakładające wznowienie produkcji, pełną parą, na Kapro i Melaminie.

Wręga ma Spółkę Pracowniczą „CHEMIA – PUŁAWY”, która miała przejąć całe (!) Zakłady Azotowe Puławy, a później Medical. To może teraz czas na Kapro i Melaminę. Wystarczy, że jako człowiek posiadający  wszechwiedzę (geniusz ekonomii i strategii) zostanie jej prezesem, swymi zastępcami uczyni kandydatów do Rady Nadzorczej tych którzy obiecywali podwyżki i natychmiastowe wznowienie produkcji, wtedy: produkcja ruszy, a ludzie będą mieli robotę. Pracownicy przejdą na tych samych warunkach do Wręgi i jego spółki, nawet nie na stałe, ale na okres trwania umowy najmu. To rozwiązanie ma sens, bo przecież każdy Zarząd będzie wolał wydzierżawić te wydziały (choćby za złotówkę), a niż je wyłączać i generować koszty.

Reasumując – to jest ta chwila, gdy słowa można przekuć w czyny – pokazać, czy to co się mówiło to była ściema, której celem było koryto – czy realny program, mający pomóc ludziom i uratować ich miejsca pracy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 2 =